Thêm vào danh sách yêu thích

Thẻ Quà tặng ADT HITEK

1,000,000 VNĐ

1,000,000 VNĐ

~

$40.00
Bạn đang phân vân về món quà cho người thân? Hãy trao gửi thẻ quà tặng ADT HITEK. Bạn sẽ nhận được Thẻ quà tặng qua email, bạn có thể chuyển tiếp thẻ này cho người nhận quà hoặc in và đóng gói trong bao bì mà bạn chọn. Để đổi quà, bạn chỉ cần điền mã số từ thẻ quà tặng online vào khung Thẻ quà tặng khi thanh toán. Thẻ quà tặng có thể được sử dụng trên trang web của chúng tôi và có giá trị tối đa một năm kể từ ngày mua. Việc mua Thẻ Quà tặng trực tuyến không phải chịu thuế bán hàng vì sẽ được tính vào khâu thanh toán khi thẻ được sử dụng. Sản phẩm này không thể quy đổi sang tiền hoặc hoặc trả lại. Nếu giá trị đơn hàng vượt quá giá trị của Thẻ Quà Tặng, phần chênh lệch sẽ phải được thanh toán bằng thẻ tín dụng hợp lệ.
← Tiếp tục mua hàng
← Tiếp tục mua hàng